Hoe kies je de juiste plek - Vissen door Johan. Al mijn ervaringen mbt de diverse disciplines in het vissen.

Vissen door Johan
Ga naar de inhoud
Hoe kies je de juiste plek:
Het lijkt simpel, maar toch zijn er op het strand meer plaatsen waar de kans op vis vangen groter is dan op een andere plaats.
Ook wat betreft de tijd van de dag is er een groot verschil tussen vangen en niet vangen. Zo zijn de periode in het donker vanaf het strand beter als midden op de dag.
Als we naar het tij kijken zijn de periode dat er stroming in het water zit  beter dan de periode dat er geen stroming staat.
De periode dat het niet stroomt is meestal rond het hoge water en lage water en zal de vangst beduidend minder zijn.
Het is dus van belang om hier rekening mee te houden bij het plannen van de visdag. ( De beste periode om te beginnen is ca. twee uur na hoog water).
Waar ga ik staan. Zoals je weet zijn er langs onze kust ( tussen Scheveningen en Hoek van Holland) twee verschillende stranden namelijk éen met en eén zonder strekdammen.
Voor wat betreft het strand zonder dammen is het wat moeilijker. Omdat je goed moet weten waar de muien en zwinnen zich bevinden en dat is in het donker of slecht weer moeilijk te zien.
Ik zal eerst eens laten zien wat muien en zwinnen zijn want vaak als je mensen hoort praten over een mui bedoelen ze eigenlijk een zwin. (zie afbeeldingen)
Ga dus als het enigszins mogelijk is overdag bij eb en rustig weer eens kijken op het strand.
Zet je bevindingen op papier. Je zal  de diepe zwinnen en muien tijdens een wedstrijd beter weten te vinden.
De plaats waar het water tussen de zandbanken doorstroomt ( mui) is meestal de beste plek om te gaan staan. Vis dan net over of tegen de banken aan, bij wat ruwer weer op de bank voor de zeebaars.
Op de stranden waar strekdammen zijn is het wat makkelijker. De beste plaatsen zijn meestal rechts van de dam bij afgaand water en links van de dam bij opkomend water.strekdam                strand                strekdam

Links en rechts van de koppen ontstaan  door stroming diepere gaten waar zich dan ook vaak voedsel verzameld en dus ook vaak meer vis aanwezig is.
Het vissen vanaf de strekdammen levert in de regel meer vis op, maar daarentegen vist het vanaf het strand een stuk relaxter.
De diepe gaten zijn vanaf de strekdam beter te bereiken, zoals je op de tekening kunt zien, vis dan ook links en rechts over dekop.
Een goede raad bij het vissen vanaf de strekdam is:
Ga liever met zijn tweeën en gebruik in het donker voldoende licht (petroleumvergasser) want een ongeluk zit in een klein hoekje.


Vistips en wetenswaardigheden. @ 1994 - 2024
Terug naar de inhoud